Ads

Maher Zain - Nas Teshbehlena

 Maher Zain - Nas Teshbehlena


Aiwa fiikum minninaa
Nafsi rohnau damminaa
Albinabyirtahhawaam
Lilli fa'alazzayyinaa

Ilkalaam nafsil kalaam
Hatta nafsil ihtimaam
'asyrah misy mumkin tukuun
Yum minil ayaaam…

Hattalun naw syakliina
Yaagii aanaa syabahak tamaam
Wibtigmaa nahagaat
Hil wa akiid
Yallah middil-I
Min ghir kalaam

Agmal lil au-aat
Bitiigi albaal
Yib-al himligbaal
Ninsaahawaam
Intaa wanaa

Nas bitir tahlak sa'aat
Yakhdu albak min sukaat
Wikhthafuuk min ghir kalaam
Ashli fiik hummin hagaat

Wifhayaatak ma'dudiin
Illi bukkraam kammiliin
Dantuwa'till ikhtilaaf
Billa-iikum mintif'iin

Hattalun naw syakliina
Yaagii aanaa
Syabahak tamaam
Wibtigmaa nahagaat
Hil wa akiid
Yallah middil-I
Min ghir kalaam

Agmal lil au-aat
Bitiigi albaal
Yib-al himligbaal
Ninsaahawaam
Intaa wanaa

Mahma abilnaa
Sabin nihssiifaar
Haaghir wa yakuuu
Ullid fi-aahilwaa

Bikuubtighmaanaa
Ihfidduniyayisaa
Wiilahdham'aakuu
Thulimantun gambinaa

Ihayyimminaa
Kan nifsina minsamaa
Fa'alan nifrah min 'albinaa

Lawtib'adhassiniin
Khalliku'rayyibiin
Nahnamasadda'nalakhiirannafi
Nas tashbehlena
Fih umrin ninna

Hattalun naw syakliina
Yaagii aanaa syabahak tamaam
Wibtigmaa nahagaat
Hil wa akiid
Yallah middil-I
Min ghir kalaam

Agmal lil au-aat
Bitiigi albaal
Yib-al himligbaal
Ninsaahawaam
Intaa wanaa